Przyczynowe Leczenie Niepłodności

Czym jest Przyczynowe Leczenie Niepłodności?

W Centrum Medycznym CODE kompleksowo zajmujemy się Przyczynowym Leczeniem Niepłodności


Nasze podejście do leczenia niepłodności polega na tym, że staramy się przede wszystkim zidentyfikować przyczynę jej występowania dla pary borykającej się z tym problemem. Przyczyny niepłodności mogą być wielorakie. Mogą one wynikać nie tylko z zaburzeń funkcjonowania układu rozrodczego, ale także np. pokarmowego, odpornościowego, hormonalnego...

Naszym celem jest przywrócenie naszym pacjentom pełni zdrowia, by mogli się cieszyć się potomstwem poczętym na drodze naturalnej prokreacji. Przeprowadzamy badania i wykonujemy szczegółową diagnostykę płodności kobiety i mężczyzny, która pozwala zidentyfikować wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu, a wyeliminowanie których może przywrócić pełną funkcjonalność układu rozrodczego. Diagnostyką i ewentualnym leczeniem zawsze objęci są obydwoje partnerzy.  Przyczynowe leczenie niepłodności obejmuje wiedzę nie tylko z zakresu ginekologii czy biologii układu rozrodczego,  ale także immunologii, gastroenterologii, urologii, andrologii, alergologii, dietetyki i wielu innych dziedzin współczesnej medycyny, w tym również medycyny i biologii molekularnej.

Jednym z istotnych etapów realizowanego w CMS CODE procesu diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie niepłodności jest obserwacja przebiegu cyklu menstruacyjnego kobiety na w oparciu o model Creightona wykorzystująca obecność wydzielin pochwowych i śluzu szyjkowego. Cykl ten jest ściśle związany z aktywnością hormonalną organizmu. Zapis obserwacji cyklu jest kluczowy dla przeprowadzenia pogłębionej diagnostyki płodności oraz monitorowania zmian zachodzących pod wpływem leczenia. W CMS CODE prowadzimy też obserwacje metodą objawowo-termiczną podwójnego sprawdzenia (tzw. Metodą Angielską).Dedykowana jest dla wszystkich, którzy chcą na podstawie obserwacji wskaźników płodności umieć wyznaczyć okresy płodności w cyklu miesiączkowym.

W całym procesie prowadzonego u nas przyczynowego  leczenia niepłodności troszczymy się również o kondycję psychiczną naszych pacjentów przychodząc im z pomocą w trudnych chwilach oczekiwania na poczęcie  upragnionego potomstwa.  Uwaga! Lekarz specjalista opracowuje indywidualny dla każdej pary plan leczenia, w ramach którego, jeśli zachodzi taka potrzeba, uczestniczą także specjaliści z innych dziedzin medycyny.

Zainteresowane pary zapraszamy na pierwszą BEZPŁATNĄ konsultację. 
Telefon do rejestracji : 887-220-088

Dalsze informacje: Opiekun Medyczny Programu / Badanie nasienia: 
mgr Olimpia Janz,  tel.  577 420 088, e-mail: olimpia.janz@cmscode.pl

Etapy Przyczynowego Leczenia Niepłodności

FAZA I 
Jest to czas aby dokładnie poznać rzeczywistą przyczynę niepłodności. W tym celu nasi pacjenci odbywają pierwszą konsultację lekarską, podczas której przeprowadzony zostaje szczegółowy wywiad dotyczący zarówno zdrowia jak i stylu życia. Omawiane zostają różne aspekty zdrowia, kondycji fizycznej i środowiska życia pacjentów. Uwrażliwiamy i zachęcamy naszych pacjentów do prozdrowotnego stylu życia (ograniczenia palenia, alkoholu, kofeiny, kontroli masy ciała, zminimalizowania stresu, efektywnego wypoczynku). W razie potrzeby lekarz specjalista  włącza suplementy diety i zleca badania diagnostyczne. Jest to również czas na poznanie swojego rytmu płodności w oparciu o metodę Creightona, poprzez uważną obserwację biomarkerów zapisywanych w formie elektronicznej karty obserwacji. Na tym etapie każdej parze przystępującej do programu zostaje przydzielony  opiekun,  certyfikowany instruktor medyczny, który czuwa nad prawidłowością i efektywnością całego procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Średni czas trwania fazy I wynosi ok. 3 miesięcy.

FAZA II 
W fazie II pacjenci odbywają kolejną wizytę lekarską, podczas której lekarz specjalista wnikliwie analizuje postępy fazy I i przystępuje do diagnozy przyczyny niepłodności.
Dla każdej pary przygotowuje indywidualny plan leczenia uwzględniający przyczynę zaburzeń oraz wspomagania naturalnej płodności pacjentów za pomocą naturalnych lub/i syntetycznych środków terapeutycznych (leków). W razie konieczności wprowadza leczenie zabiegowe z wykorzystaniem technologii laserowej, mikrochirurgii (udrażnianie jajowodów), strategii przeciwzrostowych, plastykę narządu rodnego bądź wykonuje zabieg  laparoskopii, hysteroskopii i in.
W naszym ośrodku wprowadzamy także innowacyjne leczenie, które ma na celu wspomóc odpowiedź organizmu na stymulację pęcherzyka by doszło do prawidłowej owulacji komórki jajowej.
Wszystkie działania podejmowane są aby przywrócić pacjentom naturalną zdolność organizmu do prokreacji i ją zoptymalizować. Odpowiedź organizmu na wprowadzone leczenie cały czas jest monitorowana za pomocą kart obserwacji. Czas trwania fazy II obejmuje ok. 3 - 4 miesiące.

FAZA III 
Jest to faza bezpośredniego przygotowania do poczęcia. Fazy I i II przewidziane zostały tak, aby przyjrzeć się płodności, zdiagnozować zaburzenia i wprowadzić efektywne leczenie. Przystępując do ostatniego etapu pacjenci osiągnęli biochemiczne parametry zdrowia a u kobiety występują prawidłowe cykle owulacyjne. W trakcie najbliższych 12 cykli małżonkowie oczekują  poczęcia upragnionego potomstwa.

Na przestrzeni wszystkich trzech faz otaczamy naszych pacjentów szczególną troską. Do Państwa dyspozycji jest opiekun programu, który postara się pomóc w każdej sytuacji związanej z leczeniem, pomoże Państwu od strony organizacyjnej i do którego macie Państwo prawo zgłaszać wszystkie swoje uwagi by cały program przyczynowego leczenia niepłodności był dla Państwa satysfakcjonujący i zaowocował trwałym odzyskaniem zdrowia prokreacyjnego.

Najczęstsze identyfikowane przyczyny zaburzeń płodności

 

 • zaburzenia hormonalne
 • nawracające torbiele na jajnikach
 • endometrioza
 • zespół policystycznych jajników PCOS
 • zespół napięcia przedmiesiączkowego
 • nieprawidłowe parametry nasienia
 • niedrożność jajowodów
 • hiperprolaktynemia
 • niska rezerwa jajnikowa - niskie AMH
 • przewlekły stres
 • zaburzenia immunologiczne
 • nietolerancje pokarmowe
 • wiek powyżej 40 lat

i inne...

BEZPŁATNA KONSULTACJA WPROWADZAJĄCA

Zainteresowane pary zapraszamy na pierwszą BEZPŁATNĄ  konsultację.

Telefon do rejestracji : 887-220-088

Dalsze informacje: Opiekun Medyczny Programu / Badanie nasienia:
mgr Olimpia Janz, tel. 577 420 088, e-mail: olimpia.janz@cmscode.pl

 

Umów
online